Zmluvy

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Číslo Partner Predmet Čiastka Podpísané Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava Zamestnávateľská zmluva 05.09.2019 06.09.2019 Stiahnuť súbor
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 074BB220063 20.05.2019 30.05.2019 Stiahnuť súbor
TOPICO s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Zmluva o poskytovaní služieb číslo 24052019 24.05.2019 24.05.2019 Stiahnuť súbor
WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Zmluva o dielo a poskytovaní služieb 16.05.2019 23.05.2019 Stiahnuť súbor
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 55/006/19 128,140.00 € 16.05.2019 16.05.2019 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 19/27/51A2/8 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní (§ 51a zákona č. 5/2004 Z.z.) 12.04.2019 17.04.2019 Stiahnuť súbor
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Dohoda č. 19/27/50J/22-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. 15.04.2019 17.04.2019 Stiahnuť súbor
Štefan Hric a Martina Hricová, Lovčica 278, 966 23 Lovčica - Trubín Kúpna zmluva - Štefan Hric a Martina Hricová 444.00 € 10.04.2019 10.04.2019 Stiahnuť súbor
Jaroslav Klobušický a Mgr. Zuzana Klobušická, Pod Donátom 897/10, 965 01 Žiar nad Hronom Kúpna zmluva - Jaroslav Klobušický a Mgr. Zuzana Klobušická 1,518.00 € 04.04.2019 05.04.2019 Stiahnuť súbor
JUDr. Lucia Luptáková, advokát, ČSA 198/31, 967 01 Kremnica Zmluva o poskytovaní právnych služieb 01.03.2019 19.03.2019 Stiahnuť súbor
ESTY s.r.o., M.R.Štefánika 451/10, 965 01 Žiar nad Hronom Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera 28.02.2019 06.03.2019 Stiahnuť súbor
IMMES, s.r.o., Štefánikova 18/2, 966 22 Lutila Zmluva o dielo - IMMES, s.r.o. 9.50 € 28.02.2019 28.02.2019 Stiahnuť súbor
SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica Dodatok č. 1 - kúpna zmluva SVB Školská 22.02.2019 27.02.2019 Stiahnuť súbor
Top privacy services s.r.o, Kollárova 73, 036 01 Martin Zmluva č.1 o poskytovaní služieb (zabezpečenie ochrany osobných údajov) - GDPR 21.01.2019 21.01.2019 Stiahnuť súbor
VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2017 21.12.2018 10.01.2019 Stiahnuť súbor
SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva - vlastníci bytov SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica 1,520.00 € 23.11.2018 29.11.2018 Stiahnuť súbor
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220063 128,141.00 € 05.10.2018 18.10.2018 Stiahnuť súbor
Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 2,500.00 € 08.10.2018 08.10.2018 Stiahnuť súbor
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204 Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, obaja bytom Jastrabá 204) 27.09.2018 27.09.2018 Stiahnuť súbor
Gaskomplet - ZH, s.r.o., Jesenského 840/23, 965 01 Žiar nad Hronom Zmluva o dielo 58,547.50 € 09.08.2018 10.08.2018 Stiahnuť súbor