Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 03.12.2018

Dátum vyvesenia: 30.11.2018

30.11.2018

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods.4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Termín konania: 10. december 2018 o 17:00 hod.

Miesto konania: zasadačka Obecného úradu v Jastrabej.


Dátum vyvesenia: 29.11.2018

Dátum vyvesenia: 27.11.2018

Dátum vyvesenia: 20.11.2018

20.11.2018

Dátum vyvesenia: 12.11.2018

12.11.2018

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 464

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 328

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 328

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 326

Počet poslancov, ktorý sa má zvoliť: 7

Počet zvolených poslancov: 7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 328

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:


Dátum vyvesenia: 08.11.2018

Dátum vyvesenia: 10.10.2018

10.10.2018

 

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 17. október 2018 o 17:00 hod.


Dátum vyvesenia: 01.10.2018