Úradná tabuľa

Dátum vyvesenia: 02.08.2019

02.08.2019


Dátum vyvesenia: 16.07.2019

16.07.2019


Dátum vyvesenia: 01.07.2019

Dátum vyvesenia: 21.06.2019

21.06.2019

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 26. jún 2019 o 17:00 hod.


Dátum vyvesenia: 10.06.2019

Dátum vyvesenia: 04.06.2019

Dátum vyvesenia: 03.06.2019

03.06.2019

ĎAKUJEME  SPONZOROM PODUJATIA - MDD  02.06.2019

 

Prievidzké pekáre a cukrárne, a.s.

GROTTO, a.s.


Dátum vyvesenia: 31.05.2019

Dátum vyvesenia: 25.05.2019

25.05.2019