Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie konané dňa 04.09.2019 (obyčajné)
Wed, 04/09/2019

Zasadnutie konané dňa 26.06.2019 (obyčajné)
Wed, 26/06/2019

Zasadnutie konané dňa 17.04.2019 (obyčajné)
Wed, 17/04/2019

Zasadnutie konané dňa 05.03.2019 (obyčajné)
Tue, 05/03/2019

Zasadnutie konané dňa 27.02.2019 (obyčajné)
Wed, 27/02/2019

Zasadnutie konané dňa 17.10.2018 (obyčajné)
Wed, 17/10/2018

Zasadnutie konané dňa 08.08.2018 (obyčajné)
Wed, 08/08/2018

Zasadnutie konané dňa 14.06.2018 (obyčajné)
Thu, 14/06/2018

Zasadnutie konané dňa 14.03.2018 (obyčajné)
Wed, 14/03/2018