ZŠ s MŠ Jastrabá

Základná škola s materskou školou