Inštitúcie a organizácie

Základná škola s materskou školou

Farský úrad