Poslanci Obecného zastupiteľstva

Poslanci volebného obdobia 2018 – 2022

 

Mgr. Martin Ivan - zástupca starostu                                   

Adresa: Jastrabá 188, 967 01 Kremnica      

E-mail:                    

vo funkcii: druhé volebné obdobie

volebná strana: Strana moderného Slovenska                

 

Mgr. Zdenko Gális

Adresa: Jastrabá 239, 967 01 Kremnica        

E-mail: 

vo funkcii: prvé volebné obdobie 

volebná strana: SPOLU - občianska demokracia 

 

Mgr. Beata Beňová

Adresa: Jastrabá 215, 967 01 Kremnica

E-mail: 

vo funkcii: druhé volebné obdobie

volebná strana: Strana moderného Slovenska 

 

Mgr. art. Jakub Žufka                                         

Adresa: Jastrabá 138, 967 01 Kremnica                  

E-mail:                             

vo funkcii: prvé volebné obdobie    

volebná strana: Strana moderného Slovenska          

           

PhDr. Jana Kuciaňová

Adresa: Jastrabá 219, 967 01 Kremnica

E-mail: 

vo funkcii: prvé volebné obdobie

volebná strana: Strana moderného Slovenska

 

Bc. Dana Bohošová

Adresa: Jastrabá 210, 967 01 Kremnica                  

E-mail:             

vo funkcii: prvé volebné obdobie   

volebná strana: Strana moderného Slovenska       

 

Jaroslav Cabánik

Adresa: Jastrabá 128, 967 01 Kremnica 

E-mail: 

vo funkcii: druhé volebné obdobie 

volebná strana: Smer - sociálna demokracia