Poloha

Rozloženie obce - miestne názvy

História

Od prvej štvrtiny 17. storočia po začiatok 19. storočia sa z chotára Jastrabej zachovalo viacero miestnych názvov. Niektoré z nich sa používajú dodnes. Chotárne názvy sa predovšetkým dotýkajú polí, lúk, pasienok, ktoré sa vyka­zovali v majetku kostola, fary, učiteľa. Z r. 1626 sa zachovali názvy lúk Pod Suplazem, Pod štetku, Pod Jaseno, Za parkom (1647), lúka Kostolná (1774, 1804), pole Pod kostolom s priesekmi Kratina a Za jarkom, pole Pod skalou, lúky Pod striežku, Pod Suplazem, Na konci Suplazu, Pod prikopu, Za dielom (1804) a iné.


Súčasnosť

Miestne názvy častí obce Jastrabá


Poloha

Obec Jastrabá sa rozkladá na GPS súradniciach 48.6330985, 18.9332965 v nadmorskej výške 425 m.n.m. 

Javascript is required to view this map.