Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: 25.06.2019 od 7:00 hod. - 16.30 hod.

Príloha: