Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Mgr. Beata Beňová

Členovia: