Výberové konanie

 

       Obec Jastrabá vyhlasuje výberové konanie na dodávku a montáž – plynofikácia, plynová prípojka pre Základnú školu s materskou školou, Jastrabá č.188.

Podklady pre cenovú ponuku si môžete vyzdvihnúť po dohode na Obecnom úrade v Jastrabej.

Termín uzávierky: 30.04.2018.

 

 

Suché jarné počasie a nebezpečenstvo vzniku požiarov

      Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou v záhradách, sadoch a na poliach.

Dni jarnej čistoty: 04.máj 2018 - 07.máj 2018

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že v čase od 04. mája 2018 – 07. mája 2018 budú v obci Jastrabá pristavené veľkokapacitnékontajnery na zber odpadu. Tieto kontajnery budú využité v rámci jarného upratovania na odvoz prebytočného odpadu, ktorý sa nachádza v domácnostiach.

Do veľkokapacitných kontajnerov patrí:

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 14.marec 2018 (streda) o 17:30 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E

 

      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá. 

 

Termín konania: 14. marec 2018 o 17.30 hod.

Oznam - kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu

      Obecný úrad v Jastrabej oznamuje občanom, že od 16.03.2018 – 19.03.2018 bude v obci Jastrabá pod starou krčmou pristavený kontajner na zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

SENIORI POZOR !

Seniori pozor !

 Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !

 

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

Syndikovať obsah