Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 16. december 2019 (pondelok) o 17:00 hod.

 

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 96701 Kremnica


O Z N Á M E N I E

 

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Jastrabá pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: ocu@jastraba.eu

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Delegovať člena okrskovej voebnej komisie môžete do 8.1.2020 do 24.00 hod.

Oznámenie o zvolaní obecného zastupiteľstva - 29. november 2019 (piatok) o 17:00 hod.

Obec Jastrabá, Jastrabá č. 130, 967 01 Kremnica

 

O Z N Á M E N I E


      V súlade s § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie OZ Jastrabá.

 

Termín konania: 29. november 2019 o 17:00 hod.

Syndikovať obsah